Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ଜୀବନ ଗୀତା - ୨୧୪
ଜୀବନ ଗୀତା - ୨୧୪
★★★★★

© Geeta Sarangi

Others

1 Minutes   13.0K    4


Content Ranking

ଜୀବନ ଗୀତା - ୨୧୪
ଗୀତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ
 
ତମାମ ଆୟୁଷ ଅକୁଳାନ ହୁଏ
ଜୀବନକୁ ଜାଣିବାକୁ,
ସାରାଟା ସମୟ ଖୋଜିବୁଲୁଥାଏ
ଉତ୍ତର ସେ ପାଇବାକୁ ॥୦॥
 
ହଟଚମଟରେ ହଜିଯାଏ କେବେ
କେବେ ଭୂଇଁ ଦରାଣ୍ଡଇ,
ପାଦତଳର ମୁଠାଏ ମାଟିରେ
ଏକା ସେ ଠିଆ ହୁଅଇ,
ଜୀବନ ଖେଳଇ ଖେଳ
ହାରେନାହିଁ ମନୋବଳ,
ମାଟିମାଆ କେବେ ଦିଏନାହିଁ ତାକୁ
ଏକା ଭାଙ୍ଗିପଡିବାକୁ ॥୧॥
 
ଆଖିତଳର ଆଞ୍ଜୁଳାଏ ସ୍ୱପ୍ନ
ମନେ ଭରେ ଜିଜିବିଷା,
ମୁଠାଏ ମାଟିର ସ୍ନେହ ମମତା
ବଢାଇଦିଏ ତା ଆଶା
ତଥାପି ଜୀବନ-ଜିଜ୍ଞାସାରେ ସିଏ
ଭଲପାଏ ହଜିବାକୁ ॥୨॥
 
*****

ଜୀବନ ଗୀତା - ୨୧୪

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..