Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ବାଲିର ହରିଣ
ବାଲିର ହରିଣ
★★★★★

© Puspita Dash

Others

1 Minutes   6.5K    6


Content Ranking

"ସବୁକିଛି ଧୂମମୟ ଅର୍ଥହୀନ

ଚିତ୍ରାର୍ପିତ ବେସୁରା ରାଗିଣୀ,

ମେଲାଣି ମାଗୁଛି ଆଜି ସ୍ବର୍ଗଦ୍ବାର

ସାମନାର ବିଷର୍ଣ୍ଣବିପଣୀ;

ଅସୂର୍ଯପଂଶାକୁ କେବେସ୍ପର୍ଶ

କରିବନି ମଳୟ ପବନ,

ଚିରନ୍ତନ ତୃଷ୍ଣାରେ ସେ

ମାୟାଚ୍ଛନ୍ନ ବାଲିର ହରିଣ।"ପୁଷ୍ପିତା ଦାଶ୍।।

ବାଲିର ହରିଣ ସ୍ବର୍ଗଦ୍ବାର ମଳୟ

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..