Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ଅଧାରାସ୍ତାରେ ଜୀବନ
ଅଧାରାସ୍ତାରେ ଜୀବନ
★★★★★

© Pramila Sahoo

Others

1 Minutes   1.1K    2


Content Ranking

ହସି ହଉଚି ନା କାନ୍ଦି ହଉଚି
ନା ସହି ହଉଚି ନା କହି ହଉଚି
ଅଧା ରାସ୍ତାରେ ବସିଚି ଏକା
ଆଗକୁ ଚାଲିବାକୁ ଅଛି କିଛି ରାସ୍ତା
ପଛକୁ ଫେରିଲେ ଲୁହ ସାଗର
ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ମାଡୁଛି ଡର
ହେଲେ ଏତ ଜୀବନ ଅନ୍ୟ ଖୁସି
ଆଗରେ ନିଜେ ହୁଅ ପଥର
ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ା ହୁଏ ଅତି ଆଦରରେ
ଭାଙ୍ଗି ଗଲେ ସବୁ ହୁଏ ଛାରଖାର......

 

ପ୍ରମିଳା ସାହୁ...

 

ସମ୍ପର୍କ

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..