Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ଚିଲିକା
ଚିଲିକା
★★★★★

© sasmita sahu

Inspirational

1 Minutes   6.6K    6


Content Ranking

ଧୂମାଳ ଆକାଶ ତଳେ

ଏ ନୀଳ ନିର୍ବାଣ

ତୋ ମାୟାମୟ ନିଡେ

ଗୁନ୍ଥା ଯେତେ

ପ୍ରେମ ପିଆଲାର ଭାଷା

ତୋ ହୀରା ଖଚିତ ଶାଢ଼ୀ ଉପରେ

ଆଇରୋଂନର ଦାଗ

ବାସ୍ତବତାର ଶ୍ୟାହିରେ

ଯେମିତି ବତୁରା ଶବ୍ଦ

ତୋ ପୁର୍ନଗଭଆ ଏ ପାଖେ

ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ.....?

ଭାଲେରୀ ଉହାଡୁ ତୋ ଡାକ

ନିଝୁମ ରାତିର ତୋ ହସ

ଜଞ୍ଜାଳର ବୋକ୍ଚା ଆଡେଇ

ଯାଇ ନ ପାରି

ସନ୍ତୁଳି ହୁଏ ଯାହା ଖାଲି

ଦଣ୍ଡେ ଖରା ଦଣ୍ଡେ ଛାଇ।

ବାଣୁଆ ର ବନ୍ଧୁକ ବିଭୀଷିକା ତଳେ

ନଳ ବନର ଅତର୍କିତ ଡାକ

ବିଚଳିତ କରେ ବାରମ୍ବାର

ଦେହ ଆଉ ମନ ମୋର।

- ସସ୍ମିତା ସାହୁ

ଚିଲିକା ଆକାଶ ଶାଢ଼ୀ

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..