Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ଏଣୁତେଣୁ ୧୫
ଏଣୁତେଣୁ ୧୫
★★★★★

© Neelima Nivedita Behera

Inspirational

1 Minutes   6.8K    7


Content Ranking

ଭାଙ୍ଗିଛି ଭାଙ୍ଗିବି

ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଲାଗେ ନାହିଁ ଡର

ଡର ଖାଲି

ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଆଉକେହି

ଯାହାକୁ ଭାବିଛି ମୁଁ ଆପଣାର !

ହାରିଛି ହାରିବି

ହାରିବାକୁ ଲାଗେନାହିଁ ଡର

ଡର ଖାଲି

ହାରିଯିବ ଆଉକେହି

କରିଛି ଯାହାକୁ ମୁଁ ନିଜର !

ନିଜକୁ ଆଇନାରେ ଦେଖେନା

ଦେଖେ ଅନ୍ୟର ଆଖିରେ

ହସକୁ ନିଜ ଓଠରେ ଆଙ୍କେନା

ଆଙ୍କେ କବିତାର ପଂକ୍ତିରେ

ଭାଙ୍ଗିଯିବା କଥା ପଡ଼ିଲା ମାତ୍ରେ

ଚାହେଁ ଉପରକୁ

ଆକାଶର ନୀଳ ନୀଳିମାକୁ

ହାତ ମାରେ ଚଟାଣରେ

ପରଖେ ମାଟିର ଦମ୍ଭିଲାପଣକୁ

ଆଖି ମୁଦି ଅନୁଭବେ

ପବନର ଶୀତଳତାକୁ

ଆଉ ଉଣ୍ଡାଳେ ନିଜ ଛାତି ତଳ

ଜାଣିବାକୁ ଅଛି ନା ନାଇଁ

ଦରମଲା ସେଇ ବିଶ୍ଵାସ...#!!!

ଆକାଶ ଏଣୁତେଣୁ ନୀଳ

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..