Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ବୋଧହୁଏ ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲପାଏ
ବୋଧହୁଏ ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲପାଏ
★★★★★

© Bikesh Sahu

Others

1 Minutes   6.6K    8


Content Ranking

କେବେ ହସେ କେବେ କାନ୍ଦେ

କେବେ ଗୁମସୁମ ରହେ

କେବେ ଗାଏ କେବେ ନାଚେ

ଜାଣେ ନା ମୁଁ କେବେ ଆସେ

କେବେ ପୁଣି ଚାଲିଯାଏ

ଜଣେ ନା ମୁଁ କାହିଁକି ଯେ

ତୁମ କଥା ଏତେ ଭାବେ

ଯେବେ ଥାଏ ତୁମ ପାସେ

ଗୁମାସୁମ କାହିଁ ରହେ

ତୁମ ଠାରୁ ଦୂରେ ଥିଲେ

ତୁମ କଥା ଭାଳି ମରେ

ତୁମ ସ୍ମୃତି ଭାବି ଭାବି

ରାତିସାରା ଚେଇଁ ରହେ

ରାତି ରାତି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେ

ତୁମକୁ ରାଣୀ ସଜାଏ

ରାତି ଦିନ ତୁମ ଛବି କାହିଁକି ହୃଦୟ ଆଙ୍କେ

ଅଚିହ୍ନା ମୁହଁ ଭିତରେ

ଆଖି ମୋ ତୁମକୁ ଖୋଜେ

ଅନେକ ଅଜଣା ସ୍ୱରରେ

ତୁମ ସ୍ୱର ବାରି ହୁଏ

ସବୁ ବେଳେ ତୁମ କଥା

କାହିଁ ଏତେ ମନେପଡେ

ଅନେକ ଥର ପଚାରେ ନିଜକୁ ମୁଁ ନିଜେ

ହେଲେ ତ ବୁଝି ପାରେ ନା କାହିଁକି ଏମିତି ହୁଏ

ବୋଧହୁଏ ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲପାଏ…

ବୋଧହୁଏ ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲପାଏ… ।।

ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଭଲପାଏ

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..