Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ସ୍ୱପ୍ନର ନୀଡ଼
ସ୍ୱପ୍ନର ନୀଡ଼
★★★★★

© Amita Mohanty

Romance

1 Minutes   6.9K    9


Content Ranking


ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଅନେକ ବର୍ଷ

ତୁମ ପାଇଁ ନୀଡ଼ ରଚୁଥାଏ

ସ୍ୱପ୍ନର ସ୍ମ୍ରୁତିରେ ଗଢ଼ା ଏ ନୀଡ଼

ଶେଷ କେବେ ଜାଣେ ନାହିଁ...

ମନର ମହକକୁ ନେଇ

ସୀମାହୀନ ସୋହାଗରେ

ହୃଦୟର ମଧ୍ୟାକର୍ଷଣରେ

ତୁମକୁ ଆକର୍ଷିଵି ନୀଡ଼କୁ...

ତୁମ ଓଠର ଧାରେ ହସରେ

ଉଜ୍ଜ୍ୱଳି ଦିଶିବ ନୀଡ଼

ତୁମ ପଦପାଦର ସ୍ପର୍ଶରେ ||


ଶିହରଣ ଖେଳିଯିବ ଚତୁର୍ଦିଗ....

ଏ ନୀଡ଼ ଖାଲି ଏ ପ୍ରତୀକ

ତୁମ ଆସିବାକୁ ପ୍ରତିକ୍ଷା

ତୁମେ ଲୋଡା ବୋଲି

ରଚିଛି ଏ ସ୍ୱପ୍ନର ନୀଡ଼ ...

ନୀଡ଼ ଆଉ ତୁମେ

ଅତି ଆପଣାର

ଯେମିତି ଆକାଶ ଓ ନୀଳିମା

କଇଁ ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରମା.......||


ଅମିତା ମହାନ୍ତି

କଟକ ସିଡିଏ

ସ୍ୱପ୍ନର ନୀଡ଼ ମହକ ହୃଦୟ

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..