Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ମୃଗନୟନୀ
ମୃଗନୟନୀ
★★★★★

© Ram Prasad Bisoi

Others

1 Minutes   6.5K    2


Content Ranking

ଜୀବନ ଦର୍ଶନ ପଢି ପଢି

ଆଖିର ଲୁହ ଆଖିରେ ଶୁଖି ଯାଇଛି,

ଅଫେରାନ୍ତ ବୟସ

ଆଜି ବି ଡାକୁଛି ହାତଠାରି

ଫେରି ଆସେ ତୁମେ ଥରେ

ଆଗୋ ମୃଗ ନୟନୀ,

ସମୟ ସେଇଠି ଥମି ଯିବନି

ଯେଉଁଠି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଆମ କାହାଣୀ

ତୁମ ନୀରବତା ଅସହ୍ୟ ହେଲାଣି

କେବେ ବୁଝିବ କେଜାଣି

ଜନ୍ହ କୁ ପଚାରିଲି ପଚାରିଲି

କଢି କୁ ବଗିଚାର ସବୁ ଫୁଲକୁ

ତୁମ ଚୋରା ଚାହାଣି ଠାରୁ

କେହି ନୁହେଁ ସୁନ୍ଦରୀ ଆଗୋ ମୋ ମୃଗନୟନୀ ।

ମୃଗନୟନୀ

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..