Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ସମ୍ପର୍କ
ସମ୍ପର୍କ
★★★★★

© Binny Prasad

Others

1 Minutes   6.9K    5


Content Ranking

ନିଜକୁ ସୁନ୍ଦର ତୁୃପ୍ତିରେ

    ମାପିବା ପାଇଁ ସଜେଇଲି ଆଜି ଦେହକୁ

କିଛି ସମୟର ଦେଖାପରେ

    ଆଇନା ମୁଁହଫେରାଇନେଲା ମୋଠୁ

କାରଣ ଆଜିବି ମୋ ଅତୀତର ଭୁଲ

    ଝାପ୍ସା ଦେଖାଦିଏ ମୋ ମୁଁହରେ

ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ ମୁଁ ଛିଡା ହୁଏନି

    ଆଇନା ଆଗରେ

କାରଣ ସେ ମୋ ଦେହ ଦେଖାଏନି 

   ଦେଖାଏ ଭୁଲ କରିଥିବା ସେ ମୂହୂର୍ତ୍ତକୁ


ବହୁତ୍ ପଛରେ ଛାଡିଆସିଲିଣି

   କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଲିଭିନାହିଁ ସେ ପାଦ ଚିହ୍ନ

ଆଖିଆଗରେ ଥିଲା ସିନ୍ଦୂରସିନ୍ଦୁକ

   ଯେତେବେଳେ ପିନ୍ଧିକି ଦେଖିଲି ତ ଲାଗିଲି

            ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର

କାରଣ ଏଥର କାଚ ଆଇନା ନ ଥିଲା

    ଥିଲା ମନର ଆଇନା ଯାହା ଦୁଇ ନୟନରେ 

         ମୋତେ ଚାହୁଁଥିଲା

ଦେଖାଯାଉଥିଲି ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର ନାରୀ

       କାରଣ ତା ମନ ନିର୍ମଳ ଥିଲା

ସମର୍ପି ଦେଲି ମୁଁ ସାରା ଜୀବନ ତାକୁଁ

     କାରଣ ମୁଁ ଆଉ ମୋର ହୋଇ ନ ଥିଲି 

       ହୋଇଯାଇଥିଲି ତାଙ୍କର

ସମ୍ପର୍କ ଜୀବନ ପାଦ ଚିହ୍ନ

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..