Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ହଁ, ମୁଁ ହସେ
ହଁ, ମୁଁ ହସେ
★★★★★

© Bikesh Sahu

Others

1 Minutes   6.5K    5


Content Ranking

ହଁ, ମୁଁ ହସେ

ହୃଦୟ ଭିତରେ

ଅଜସ୍ର କୋହ ସବୁକୁ ଚାପି ରଖି

ଉପରେ ଉପରେ ହସେ

କାହିଁକି ହସେ ମୁଁ ତ ଜାଣିପାରେ ନି

ହସେ ବୋଧେ ଏଇ ହୃଦୟଟାକୁ

ଟିକିଏ ସାନ୍ତ୍ଵନା ଦେବାପାଇଁ

ମିଛରେ ମିଛରେ

ଅମାନିଆ ହୃଦୟକୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ

ଭିତରେ ଭିତରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି

ହଁ, ମୁଁ ହସେ

ବୋଧେ ପ୍ରିୟା ତୁମ ଖୁସି ପାଇଁ ।

କାଳେ ତୁମେ କାନ୍ଦି ଦେବ

ମୋ ଆଖିରେ ଲୁହ ଦେଖି

ଯାହା କେବେ ଏ ହୃଦୟ ସହି ପାରେନି

ବୋଧେ ପ୍ରିୟା ସେଇ ଭୟ ନେଇ

ପିଇ ଯାଏ ସବୁତକ ଏଇ ଆଖି ଲୁହ

ତୁମ ଖୁସି ପାଇଁ

ମିଛରେ ମିଛରେ

ହୃଦୟକୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ

ଖାଲି ପ୍ରିୟା ତୁମ ଖୁସି ପାଇଁ

ହଁ, ମୁଁ ହସେ

ହୃଦୟରେ କୋହ ସବୁ ଚାପି

ଏକା ଏକା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି

ଖାଲି ପ୍ରିୟା ତୁମ ଖୁସି ପାଇଁ

ହଁ, ମୁଁ ହସେ

ହଁ, ମୁଁ ହସେ ।।

@ବିକେଶ ସାହୁ

ହୃଦୟ ସାନ୍ତ୍ୱନା ପ୍ରିୟା

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..