Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ସମୟର ଉତ୍ତରଣ
ସମୟର ଉତ୍ତରଣ
★★★★★

© Manoj Dalbehera

Inspirational

1 Minutes   6.9K    2


Content Ranking

ଚାଲ ଚାଲିବା

ବହୁ ଦୂର ଯିବା

ସମ୍ପର୍କର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଗଳିରେ

ଭରସାର ମଶାଲ ଧରି ....

ଚାଲ ହଜିଵା ଶିଶୁର ହସରେ,

ଫୁଲର ବାସରେ,

ଭ୍ରମରର ରାସରେ

ଯେଉଁଠି ଜୀବନର ଉତ୍ତରଣ

ଅଭାବିତ ପ୍ରାପ୍ତିରେ;

ଚାଲନା ଚାଲିବା

ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା,

ସମୟର ପରିବର୍ତ୍ତନରେ

ମୈତ୍ରୀର ନୂଆ

ମନ୍ତ୍ରଟିଏ ଉଚ୍ଚାରିଵା ...

ଭରସା ମଶାଲ ସମୟ

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..