Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ଜୀବନ ଗୀତା-୨୩୨
ଜୀବନ ଗୀତା-୨୩୨
★★★★★

© Geeta Sarangi

Others

1 Minutes   6.7K    3


Content Ranking

 
 
ଜୀବନର ତପସ୍ୟା ତ
ସରେ ନାହିଁ କେବେ
ଅନ୍ତୁଡିରୁ ଜୁଇ ଯାଏ
ଚାଲଇ ନୀରବେ ॥୦॥
 
ମନୋରଥ କେବେ
ତାର ହୁଏ ନାହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ
ପୂର୍ଣ୍ଣାହୂତିରେ ବି
ହାତ ଥାଏ ତାର ଶୂନ୍ୟ
ଲୋଡେ ନାହିଁ ଅନୁକମ୍ପା
କାହାରିଠୁଁ କେବେ ॥୧॥
 
ବାହୁଛାୟା ତଳେ
କାର ଲୋଡେନା ଆଶ୍ରୟ
ଅନୀତି ଅଧର୍ମ
କେବେ ଦିଏନା ପ୍ରଶ୍ରୟ
ମୁଠେ ମାଟି ହୋଇ ମିଶେ
ଅନ୍ତ ହୁଏ ଯେବେ ॥୨॥

ଜୀବନ ଓଡିଆ

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..