Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ଜୀବନ ଗୀତା- ୧୦୪
ଜୀବନ ଗୀତା- ୧୦୪
★★★★★

© Geeta Sarangi

Others

1 Minutes   6.7K    3


Content Ranking

ଜୀବନ ଗୀତା- ୧୦୪ 

ଜୀବନର ଯେତେ ଛବି
ଶବ୍ଦରେ ଶବ୍ଦରେ ଗଢା
ମୂଲ କିଏ ଦେବ ତାକୁ
ନହୁଏ ଯଦି ସେ ପଢା ॥୦॥

ଜୀବନ କେବେ ଉଦାର
କେବେପୁଣି ଦାବିଦାର
କେବେ ଆଲୋକ ଉଜ୍ଜଳ
କେବେପୁଣି ଅନ୍ଧକାର
ଯେତେ ପଢିଲେ ଜୀବନ
ତଥାପି ରହେ ଅପଢା ॥୧॥

ତା ଉପରେ ଆଲୋଚନା
କେତେ ଯେ ସମାଲୋଚନା
ତଥାପି ଦୁର୍ବୋଧ୍ୟ ଯେତେ
ହେଉବା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା
ଜୀବନ ଏମିତି ପାଠ
ଯେତେ ପଢିଲେ ଅପଢା ॥୨॥

ଜୀବନ ଗୀତା

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..