Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ବେସୁରା ଗୀତି-୭୪୯
ବେସୁରା ଗୀତି-୭୪୯
★★★★★

© Bijay Prusty

Romance Abstract Others

1 Minutes   6.8K    2


Content Ranking

ବର୍ଷା ଗୋ କିଆଁ ନିର୍ମମ ହୋଇ

ଚାଲି ଯାଉ ଆଖି ଆଗୁ

ତୋ ବିହୁନେ ହଜେ ସବୁଜିମା ଶିରୀ

ହଜେ ହଜିବାର ଆଗୁ ॥

ବର୍ଷା ତୁ ପରା ପ୍ରେମ ଋତୁ ଟିଏ

ଆସୁ ଯେବେ ଥିରି ଥିରି

ବିରହୀ ପ୍ରାଣ ରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଏ

ଖୋଜେ ସିଏ ମଧୁ ପୁରୀ ॥

ତୋ ପାଦ ର ଛନ୍ଦେ ବିରହିଣୀ ପ୍ରାଣ

ଗୁମୁରି ଗୁମୁରି କାନ୍ଦେ

ଦୂର ବିଦେଶରୁ ଆସିବ ତା ପ୍ରିୟ

ଜଗିଥାଏ ଦ୍ଵାରବନ୍ଧେ ॥

ବିରହୀ ପ୍ରେମିକ ସହି ପାରେନାହିଁ

ପ୍ରେମିକା ର ଅବହେଳା

ଆଖିର ଲୁହ କୁ ଆଖିରେ ମାରି ସେ

ଖୋଜୁଥାଏ ମଧୁଶାଳା ॥

ତଥାପି ଲୋ ବର୍ଷା ସଭିଙ୍କର ତୁହି

ଅଟୁ ଅତି ଆପଣାର

ଆଗମନେ ତୋର ଖୁସିର ଜୁଆର

ତୋ ବିହୁନେ ଲୁହ ଧାର ॥

ବର୍ଷା ପ୍ରିୟ ଆପଣା ବେସୁରା ଗୀତ

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..