Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ପ୍ରିୟା
ପ୍ରିୟା
★★★★★

© Prasant Kumar Nath

Romance

1 Minutes   1.1K    1


Content Ranking

ମୋ ମନ ଆକାଶେ ତୁମେ ସାଜିଅଛ

ପ୍ରେମର ପୁନେଇଁ ଜହ୍ନ

ତୁମ ପାଖେ ପରା ହଜେଇ ଦେଇଛି

ମୋର ଏ ଅବୁଝା ମନ ।

ସବୁ ରାତି ମୋର ତୁମ ପାଇଁ ପ୍ରିୟା

ହେଉ ଅଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଭରା

ଭାବନାକୁ ମୋର କାବୁ କରି ତୁମେ

କରିଦେଲ ମଧୁ ଝରା ।

ତୁମରି ପ୍ରେମରେ ନିଜ ଅଜାଣତେ

ଏମିତି ହୋଇଲି ବନ୍ଦି

ତୁମରି ସାଥିରେ ସତେ ମୋ ଜୀବନ

ରହିଗଲା ହୋଇ ଛନ୍ଦି ।

ତୁମେ ଆସିଲାରୁ ଜୀବନେ ମୋହର

ଭରି ଅଛି ନୂଆ ରଙ୍ଗ

ତୁମରି ପରଶେ ପ୍ରଶମିତ ହୁଏ

ମୋ ଦେହର ସବୁ ଅଙ୍ଗ ।

ପ୍ରିୟା ତୁମ ସ୍ପର୍ଶ ମଧୁର ପରଶ

ଯେବେ ଠାରୁ ଦେଇଦେଲ

ସେବେ ଠାରୁ ମୋର ମନର ଆକାଶେ

ଜହ୍ନ ସାଜି ରହିଗଲ ।

ପ୍ରେମ ପ୍ରିୟା ଜହ୍ନ

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..