Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ନିଆଁ
ନିଆଁ
★★★★★

© Abhiram Sahoo

Romance

1 Minutes   6.9K    12


Content Ranking

ଯେ ନିଆଁ ଦିନେ ‐ ନଥିଲା ଜାଳି ପାଗଳପରି

                ଆମକୁ ଥିଲା ଦୂର

 ସେ ନିଆଁ ଆଜି ‐ ଦେଉଛି ଜାଳି ବୋଳୁଛି କାଳି

                ଲାଗୁଛି ନିଜର ॥


   ପଳାଶରେ ଏକା ଏକା ଜଳିଜଳି ଖେଳୁଥିଲା

   କେମିତି କେଜାଣି ଆସି ଆଖିତଳେ ରହିଗଲା

   ନୂଆନୂଆ ଗୋଟେ ତାତି ଆମକୁ ନଥିଲା ଜଣା

   ଦେହ ଆମ ଛୁଉଁଛୁଉଁ କରିଦେଲା ବାଟବଣା

ଯେ ନିଆଁ ଦିନେ ‐ ସହରଠୁ ଦୂର ପାହାଡ ସେପାଖେ

               ଥିଲା ପିଲାଖେଳ

ସେ ନିଆଁ ଆଜି ‐ ଯଉବନ ଭରା ଜଉଘରେ ଆମ

                ଜାଳୁଛି ମଶାଲ ॥


    ସେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି ଆମ ମନର ସହର ତଳି

   ଲାଜମିଶା ଡର ଯେତେ ସବୁ ସେ ଦେଉଛି ଜାଳି

   ଖୋଲାରାତି ଖୋଲାମନ ଖୋଲାପ୍ରେମ ଝୁମାଝୁମା

   ଆଖିରେ ମଦିରା ନିଶା ତାତିଲା ତାତିଲା ଚୁମା

 ଆଜି ସେ ନିଆଁ ‐ ରଙ୍ଗ ବୋଳି ଖେଳୁଛି ହୋରି

               କାମନା ଜହର

 ଆଜି ସେ ନିଆଁ ‐ ପାଗଳପରି ଅନ୍ଧ ସେ ଯେ

               ଲାଗେ ଆପଣାର ॥

ନିଆଁ ଯଉବନ ନିଶା

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..