Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ଜୀବନ ଗୀତା-୨୨
ଜୀବନ ଗୀତା-୨୨
★★★★★

© Geeta Sarangi

Others

1 Minutes   12.9K    3


Content Ranking

 
 
ଜୀବନଟା ଚୋରାବାଲି
ପାଦ ଯେବେ ଯାଏ ପଶି
ଚୋରାବାଲିର କବଳୁ
ପାରେନାହିଁ କେବେ ଖସି ॥୦॥
 
ଦୁଃଖର କଷଟି ଚିହ୍ନାଏ ଦୁନିଆ
ସୁଖର ପୁଲକ ସିନା ଦିଦିନିଆ
ସୁଖ ଅଛି ଦୁଃଖ ଅଛି
ଜୀବନରେ ଲୁହ ଯେତେ
ସେତେ ପୁଣି ଅଛି ଖୁସି ॥୧॥
ଜୀବନେ ପ୍ରେମ ଅଟେ ମହା ସଙ୍ଗୀତ
ପ୍ରେମରେ ମିଳେ ସିନା ମନର ମିତ
ପ୍ରେମ ସତ୍ୟ ପ୍ରେମ ଶିବ
ପ୍ରେମରେ ଜୀବନ ନାଆ
ଯାଉଥାଏ ସୁଖେ ଭାସି ॥୨॥
ବିଶ୍ୱାସ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଭାଙ୍ଗଇ ସଂସାର
ସଂଦେହତ ଭାଙ୍ଗିଦିଏ ଗୋଟାଘର
ଉଠେ ଝଡ ଭାଙ୍ଗେ ନୀଡ
ପଥର ପରି ପଡିଲେ
ଚାଲିଯାଏ ଝଡ ଆସି ॥୩॥

#lyric#based on life#odia

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..