Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ସଂଳାପ-୨୦ ***
ସଂଳାପ-୨୦ ***
★★★★★

© Ram Prasad Bisoi

Others

1 Minutes   1.3K    5


Content Ranking

ସଂଳାପ-୨୦ ***
 
ତଥାଗତ ! ଜାଣେ ନା କାହିଁକି
ଜଳିବାକୁ  ବାଧ୍ୟ କର ମତେ ।
ଆଲୁଅର ରୂପ ଦେଇଛ ଯେତେବେଳେ,
ଟିକିକ ଅନ୍ଧାରକୁ
ଆଲୋକିତ କରିବାକୁ ଦିଅ ।
ଲିଭିବା ପୂର୍ବରୁ ଆହୁରି
ତେଜିୟାନ ହେବାକୁ ଦିଅ,
ମୋ ଜଳିବା ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ଦ୍ଧରିତ ,
ତିମିସ୍ ବି ଅତି ଭୟଙ୍କର ତଥାପି ଆଲୋକ---!
 
କାଶ୍ୟପ,
ରାୟଗଡା ।

ସଂଳାପ-୨୦ ***

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..