Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ଯୋଗୀର ଗୀତ ଇ
ଯୋଗୀର ଗୀତ ଇ
★★★★★

© Eli Mohanty

Others

1 Minutes   7.0K    7


Content Ranking

ତା ଛଦ୍ମବେଶ.....

ସେତିକି ବୁଝିନୁ ଈଶ୍ୱରୀ !

ଶବ୍ଦ ରେ ଆକାର ତାର

ଶବ୍ଦ ରେ ସଂଚାର.

ଶବ୍ଦ ବି ତା ଯୋାଗୀପଣର ଉତ୍ତରିତ ଅହଂକାର...

ଅନ୍ତରରୁ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ସେ ମାଗୁଛି ମେଲାଣି

ଶବ୍ଦରେ ଗଢୁଛି ପୁଣି ପ୍ରିୟତମାର

ବକ୍ଷ ଜାନୁ ପାଦ.......

ଅବଶିଷ୍ଟ ସର୍ବନାଶର ତୀର୍ଯ୍ୟକ ଚାହାଣୀ....

ଆଉ କେତେ ପ୍ରେମରେ ଗଢିହେବୁ ତୁ ଶୂନ୍ୟମୟୀ

ସେତିକି ସ୍ୱୀକୃତି ପରେ

ଯୋଗୀ କଣ ଆଉ ଯୋଗୀ ହେଇ ରହେ !!

ଛଦ୍ମବେଶ ପ୍ରିୟତମା ଯୋଗୀ

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..