Quotes New

Audio

Forum

Read

Contests


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ସମୁଦ୍ର
ସମୁଦ୍ର
★★★★★

© Amiya Bej

Others

1 Minutes   13.3K    8


Content Ranking


✿✿ ସମୁଦ୍ର ✿✿

ଶୁଣିଥିଲି -
ସମୁଦ୍ର ଯାହା ନିଏ, ଫେରାଇ ବି ଦିଏ ।
ତୁମେ ଗଣି ଥିବା ଉଚ୍ଛନ୍ନ ଲହଡି ହେଉ
କି'
ଦୂର ଦିଗ୍-ବଳୟ ପାଖେ
ଛାଡ଼ି ଆସିଥିବା ତୁମ ମନଡଂଗା,
ସୁଧ ସହ ସେ ଫେରାଇ ଦିଏ ।
ଦେଖୁନ-
( ସେଇ କାଳୁ ନୋଳିଆ, ତା' ଆଇଁଷିଆ ଡ଼ଂଗା,
ଲେମନ୍ ଟି , ଝାଲ୍ ମୁଢି , ପେଟୁଆ ପଇଡ଼,
ବମ୍ବେଇ ଲଡୁ, ହରରଂଗୀ ବେଲୁନ,
ଅସଲି ମୋତି କହି ବିକୁଥିବା ନକଲି ମଣିଷ,
ଦେଶୀ କାକୁଡ଼ି , ଗୁଟୁଖା ବିକା ମାଳ ବୁଢୀ,
ଶୁଖିଲାରେ ଥାଇ ଲୋଭିଲା ପଂହରା ଆଖିସବୁ )
ଆଦି ସେଇମିତି ଥାଏ ଫି'ଦିନ, ତୁମେ ଯିବାଯାଏଁ ।
ଫେରାଏ ତ ସେସବୁଙ୍କୁ ବି -
ପୋତି ଦେଇଥିବା ହଜିଲା ଅତୀତ,
ଆଉ ଭାସିଯାଇଥିବା ଆଶା ଅସୁମାରୀ ।

ଯାହା ଶୁଣିଥିଲି ଠିକ୍ -
ସମୁଦ୍ର ମନେରଖି ସବୁକିଛି ଫେରାଇଦିଏ.......।

✿ ଅମିୟ ବେଜ୍ ✿

ସମୁଦ୍ର

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post

Some text some message..