Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
କିଏ ଜାଣେ
କିଏ ଜାଣେ
★★★★★

© ASWINI DASH

1 Minutes   6.9K    15


Content Ranking
#128 in Poem (Oriya)

ମୁଁ ମରିଯାଇଛି କେଉଁ କାଳଠୁ,

କେହି ଜାଣନ୍ତିନି ବୋଲି ବୋଧେ ବଞ୍ଚିଛି,

ତେଣୁ ବାରମ୍ବାର ମରିବାକୁ ହେଇଛି

କେବେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ତ

କେବେ ଅନିଚ୍ଛାରେ।


କିଏ ଜାଣେ ସକାଳ ଆସିିିବ କି ନାଇଁ

ହୁଏତ ଆଲୁଅ ନିଜକୁ ନିଜେ ଜଳାଇ ସାରିଥିିିବ,

ସୂର୍ଯ୍ୟ ଜହ୍ନର ଉହାଡ଼େ ହଜି ଯାଇଥିବ

ଚିର ଦିିିନ ପାଇଁ।

କିଏ ଜାଣେ ଜହ୍ନ ସକାଳ

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..