Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
କପଟୀ ସଂସାର
କପଟୀ ସଂସାର
★★★★★

© Hrushikesh Satpathy

Abstract Others

1 Minutes   1.2K    6


Content Ranking

ଦିନ ଥିଲା ମୋର ଛୋଟ ଅଗଣାରେ

ମିଠା ମହୁ ଝରୁଥିଲା।

ଆଜି ସେ ଅଗଣା ତୁୁୁମରି ଆଖିରେ

ସପ୍ତଫେଣୀ ହୋଇଗଲା।

ନିଜର ନିିଜର ଲାଗୁଥିଲା ସବୁ

ଏବେ ଲାଗେ ସାତ ପର।

ଧନ୍ୟ ରେ ବିିିଧାତା କିପାଇଁ ସୃଜିଲୁ

ଏତେ କପଟୀ ସଂସାର !

ସାତପର କପଟ ସଂସାର

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..