Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ତୁମ ପାଇଁ ...
ତୁମ ପାଇଁ ...
★★★★★

© Pradesh Kumar Pradhan

Others

1 Minutes   13.7K    1


Content Ranking

ତୁମ ପାଇଁ ...


ଏ ମାଟି ତୁମର
ଏ ପାଣି ଏ ପବନ ତୁମର
ତୁମର ଏ ସାରା ସଂସାର
କେଉଁ ଅଧିକାରେ ହେବି
ମୁଁ ଆଉ କାହାର ?
ଏ ଶରୀର ତୁମର
ଏ ହୃଦୟ ତୁମର
ଏ ମନ ଏ ପ୍ରାଣ  ବି ତୁମର
କେଉଁ ଅଧିକାରେ ହେବି
ମୁଁ ଆଉ କାହାର ?
ମୁଁ ଦେଖିଛି ବିଦାୟ ବେଳାରେ
ବିରହ ଯନ୍ତ୍ରଣା ,
ମୁଁ ବି ହୋଇଛି
ସଂସାରି ମାୟାରେ ବାଟ ବଣା।
ଆଉ କେବେ
ଶୁଣିଛି ଏକ କ୍ଷୀଣ ସ୍ୱର ,
ଅକ୍ଷର ସହରେ ବୁଲିଛି
କୋଟି ଭାବନା କୁ ଛୁଇଁଛି
ଝୁରିଛି ତୁମ ପାଇଁ
ମରିଛି ତୁମ ପାଇଁ
ଆଖିରୁ ବହିଛି ଶ୍ରାବଣ ଧାର।
ତଥାପି
କେଉଁ ଅଧିକାରେ ହେବି
ମୁଁ ଆଉ କାହାର ?
ନାଁ ତୁମକୁ ସନେ୍ଦହ କରିପାରେ
ନାଁ ତୁମକୁ ଗାଳି ଦେଇପାରେ
ତୁମେ ମୋର  ବିଶ୍ୱାସ ,
ଯେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ  ସେଇଠି ପହଞ୍ଚେ
ଅଡୁଆ ସୂତା ର ଖିଅ ପରି
ସମୟର ଚକ୍ରବୁ୍ୟହେ
ଯିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆଜି ସରି
ଶେଷ ଆଶା ପ୍ରିୟ ତୁମ ବାହୁ ଫାସ।

ତୁମ ପାଇଁ ...

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..