Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ଜୀବନ ଗୀତା-୧୮୪
ଜୀବନ ଗୀତା-୧୮୪
★★★★★

© Geeta Sarangi

Others

1 Minutes   7.1K    5


Content Ranking

 

ଏ ଜୀବନ କେବେ କଙ୍କରିତ ପଥ
କେବେପୁଣି ସମତଳ
ଏ ଜୀବନ କେବେ ଶୂନ୍ୟ ଭାଗଶେଷ
କେବେ ଭରା ଭାଗଫଳ ॥୦॥

ଜୀବନର ସବୁଜ ମାୟାରେ
କେବେ ପ୍ରାଣ ପୁଲକିତ
କେବେପୁଣି ରାହୁର ଛାୟାରେ
ମନ ହୁଏ ଭୟଭୀତ
ଜୀବନର ଏତ ରୀତି ବିପରିତ
କେବେ ଶୁଖା ମରୁଭୂମିର ବିସ୍ତାର
କେବେ ନଦୀ କଳକଳ ॥୧॥

ଜୀବନର ସୋହାଗ ସ୍ୱପ୍ନରେ
କେବେ ଦେହ ରୋମାଞ୍ଚିତ
କେବେପୁଣି ବିରହ ନିଆଁରେ
ମନହୁଏ ଆଲୋଡିତ
ଜୀବନର ଏତ ରୀତି ବିପରିତ
କେବେ ମନଭୂମି ତାର ଅବିଚଳ
କେବେପୁଣି ଛଳଛଳ ॥୨

ଜୀବନ ଓଡିଆ

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..