Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ବେସୁରା ଗୀତି-୭୪୩
ବେସୁରା ଗୀତି-୭୪୩
★★★★★

© Bijay Prusty

Romance Abstract Others

1 Minutes   6.7K    2


Content Ranking

ବର୍ଷା ତୁ ପରା ଅଜଣା ପଥଟେ

ସୀମାହୀନ ଏକ ମନ

କା ପାଇଁକି ତୁହି ଝର ଝର ଝରୁ

କା ପାଇଁକି ଦିବା ସ୍ଵପ୍ନ ॥

ଅଶୁଣା ପଥ ର ଅଜଣା ପଥିକ

ଖୋଜେ ତୋତେ ମନେ ମନେ

ଆଶା ବାନ୍ଧିଛି ସେ ତୋର ପ୍ରୀତି ଛୁଆଁ

ପାଇବ ଦିନେ ନା ଦିନେ ॥

ସତ୍ୟର ପଥରେ ଚାଲିବା କଠିନ

ତୁ କି ଏହା ଜାଣି ନାହୁଁ

ତୁ ତ ମାୟାବିନୀ ମିଥ୍ୟାର ସରଣୀ

ଏ କଥା ଜାଣିବୁ କାହୁଁ ॥

ତଥାପି ଭରସା ଅଛି ତୋ ଉପରେ

ହଠାତ ବରଷି ଯିବୁ

ବିରହୀ ଆଖିର ସବୁ ତକ ଲୁହ

ତୋ ହାତରେ ପୋଛି ନେବୁ ॥

ସେହି ଦିନକୁ ମୁଁ କରିଛି ପ୍ରତିକ୍ଷା

ବର୍ଷିବୁ ତୁ ନିୟମିତ

ଶୀତଳ ହୋଇବ ଉତ୍ତପ୍ତ ଏ ଧରା

ସଭିଙ୍କର ହେବ ହିତ ॥

ବର୍ଷା ସୀମା ଝର ଝର

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..