Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ସମାଜ
ସମାଜ
★★★★★

© Subhasmita Behera

Abstract

1 Minutes   6.7K    7


Content Ranking

ଏ ସମାଜ କହେ,

ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପାଗଳ

ହଁ ମୁ ପାଗଳ

ଭଲପାଇବା ଟିକେ ପାଇବା ପାଇଁ

ଏ କଳା ସଂସ୍କ୍ରୁତି ପାଇଁ

ଏ ପ୍ରକୃତରି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ

କୋଇଲିର କୁହୁକୁହୁ ତାନ ପାଇଁ

ମନ୍ଦିରେ ବାଜୁଥିବା ସେ ଘଣ୍ଟିର ଶଦ୍ଦ ପାଇଁ

ନୃତ୍ୟର ଛଳ ପାଇଁ

ନୂପୁରର ରୁଣୁଝୁଣୁ ଶଦ୍ଦ ପାଇଁ

ସଂଗୀତର ସାତସୁର ପାଇଁ

ଭଲ ପାଇ ପାଇ ଆଜି ମୁଁ ପାଗଳ

ତଥାପି ଏ ଦୁନିଆଁ କହେ

ମୁଁ କାଳେ ବଡ ହୃଦୟହୀନ !


ସୁଭଶ୍ମିତା , ଯାଜପୁର

ପାଗଳ ରୁଣୁଝୁଣୁ ହୃଦୟହୀନ

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..