Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ମହୁମାଛି
ମହୁମାଛି
★★★★★

© Puspita Dash

Inspirational

1 Minutes   6.7K    6


Content Ranking

ଫୁଲରୁ ଫୁଲକୁ ଉଡିବୁଲେ

ମହୁମାଛି ମୁଁ ଯେ ଘୂରିବୁଲେ,

ମହୁ ଟିକେ ପାଇଁ କେତେ ଶ୍ରମ କରେ

ଜାଣିଛ କି ତୁମେ ଆରେ ପିଲେ?

ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଫୁଲ ମୁଁ ଯେ ଚାହେଁ

ଯୋଜନ ଯୋଜନ ପଥ ଯାଏ,

ମହୁ ଆଣି ତାକୁ ବସାରେ ସଞ୍ଚେ ମୁଁ

ମଣିଷ ନିଏ ବା ପଶୁ ଖାଏ ||


ମଧୁ ଅଟେ ଅତି ଉପକାରୀ

କାଶ ,କଫ ,କ୍ଷତ ଦୂର କରି,

ଯକୃତକୁ କରେ ପରିଷ୍କାର

ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପେ ଉପକାରୀ ||


ଶକ୍ତିର ଅଟଇ ଉତ୍ସ ମଧୁ

କେଶ ପାଇଁ ଅତି ଉପଯୁକ୍ତ,

ପ୍ରାକୃତିକ ଏକ ପ୍ରସାଧନ

ଚର୍ମ ପାଇଁ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ;

ମଧୁମେହ ରୋଗ କରେ ଦୂର

ବ୍ରଣ ଯେ କରଇ ପରିଷ୍କାର,

ଏପରି ମଧୁକୁ ସଂସାର ହିତରେ

ସଂଚୟ କରେ ମୁଁ ବାରବାର ||


ଛୋଟ ମୁଁ କୀଟଟେ କଥା ସତ,

ଜୀବନ ମୋ ଲାଗେ ପ୍ରାଣୀ ହିତ

ଔଷଧ ଯେ ମଧୁ ବଳକାରକ ସେ

ମହୁ ଖାଏ ଯିଏ ରହେ ସୁସ୍ଥ;

ଛୋଟ ଜୀବନଟେ ଜୀଇଁ ଯାଏ

ପରିଶ୍ରମେ ସଦା ମନ ଦିଏ,

ଅଳସୁଆ ହୋଇ କଥା କହେ ନାହିଁ

ସମୟକୁ ମୁଁଯେ ମୂଲ୍ୟ ଦିଏ ||

ମହୁମାଛି ପ୍ରାକୃତିକ ମଣିଷ

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..