Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ପ୍ରେମ କଥା , କିଛି ବ୍ୟଥା
ପ୍ରେମ କଥା , କିଛି ବ୍ୟଥା
★★★★★

© Bhakta Malla

Romance

1 Minutes   6.9K    7


Content Ranking

ତୁମେ ଯଦି କେବେ କବିତା ଲେଖିବ

ପ୍ରେମ ପ୍ରଣୟ ର କଥା,

ନ ରହିବ ଯଦି ବିରହ ବେଦନା

ଅଶ୍ରୁଳ କିଛି ବ୍ୟଥା ;

ନ ଲାଗିଛି ଯେବେ ମଥାରେ କଳଙ୍କ

ଦେହରେ ରକ୍ତ ଛିଟା ,

ନ ଜଳିଛ ଯଦି ଦଗ୍ଧ ହୃଦୟେ

ସିଏ କି' ପ୍ରେମରେ ଲେଖା ??

ନିଭିଯିବ ନିଶ୍ଚେ

ଜଳିଯିବା ଆଗୁ

ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ ପ୍ରେମ କଥା ।।


ଆହା ସେଇ ପ୍ରେମ ସ୍ନିଗ୍ଧ ଶୀତଳ

ଚନ୍ଦନ ବନ ଛାଇ,

ନିଜ ଠାରେ ନିଜେ ହଜି ଯିବା ସତ

ପ୍ରେମରେ ମଜ୍ଜିବା ପାଇଁ ;

ନ ଭିଜିଛ ଯଦି

ଉଷ୍ଣ ଉତ୍ତାପେ

ପ୍ରେମର ସରାଗ କାହିଁ ।।


ନ ଭୋଗିଛ ଯଦି ପ୍ରେମର ଦହନ

ଅନୁପମ ଅନୁରାଗେ,

ନ ବୁଡିଛ ଯଦି ପ୍ରେମ ପାରାବାରେ

ବିହ୍ବଳ ବିସ୍ମୟ ଭାବେ,

ଝଡି ଯିବ ନିଶ୍ଚେ

ପାର୍ବଣ ପୂର୍ବୁ

ସ୍ତିମିତ ଅସ୍ତରାଗେ ।।


ଭକ୍ତ ଚରଣ ମଲ୍ଲ

18th December 2017

ପ୍ରେମ କଥା କଳଙ୍କ ପ୍ରଣୟ

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..