Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ଜୀବନ ଗୀତା-୧୯
ଜୀବନ ଗୀତା-୧୯
★★★★★

© Geeta Sarangi

Others

1 Minutes   13.9K    10


Content Ranking

 
ଜୀବନ ବଜାରେ ଖୁସି ବିକାହୁଏ ନାହିଁ
ହସ ବି ତ ମିଳେନାହିଁ
ମନର ଦରଜ କମାଇବା ପାଇଁ କେଉଁ
ମଲମ ବି ମିଳେନାହିଁ ॥୦॥
 
ସପନ ସଉଦାଗର ବିକେ ଖୁସି ନିତି
ନୟନର ବିପଣିରେ
ଆଶାର ଝରଣା ଉଛୁଳି ବହଇ ସିନା
ଖୋଜି ସୁଖ ପାରାବାରେ
ହସର ଝଂକାର ତୋଳଇ ଓଁକାର
ହସଖୁସି ଭରା ଜୀବନ ନାଟକେ ପୁଣି
ଯବନିକା ଆସେ ନଇଁ ॥୧॥
 
ସବୁ ସପନ ତ ସତ ହୁଏନା ଜୀବନେ
କିଛି ଅଧା ରହିଯାଏ
ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରା କରୁକରୁ ନିଅଣ୍ଟ ଆୟୁଷ
ପ୍ରାଣପକ୍ଷୀ ଉଡିଯାଏ
ନଥିଲେ ସପନ ଅସାର ଜୀବନ
ଦୁଃଖ ବୈତରଣୀ ବଢିବଢି ଯାଉଥାଏ
ବିପଦ ସଂକେତ ଛୁଇଁ ॥୨॥

#lyric#lyric based on life#odia

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..