Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
✿ ହସକୁରୀ ଝିଅ ✿
✿ ହସକୁରୀ ଝିଅ ✿
★★★★★

© Amiya Bej

Others

1 Minutes   13.2K    6


Content Ranking

✿ ହସକୁରୀ ଝିଅ ✿

ମୋ' ଠାରେ ....

ଆକର୍ଷିତ କଲାପରି ଗୁଣ କିଛି କାହିଁ ?
ଯେ' , ତୁମେ ପ୍ରେମରେ ପଡିଯିବ !

ସମ୍ମୋହିତ କଲାପରି ଆଖି ଯୋଡେ କାହିଁ ?
ଯେ' , ତୁମେ ପ୍ରେମରେ ପଡିଯିବ !

ବିମୋହିତ କଲାପରି ଦେହମୋର କାହିଁ ?
ଯେ' , ତୁମେ ପ୍ରେମରେ ପଡିଯିବ !

ଭାସିଯିବା ପରି ମେଞ୍ଚାମେଞ୍ଚା କଥାସବୁ କାହିଁ ?
ଯେ' , ତୁମେ ପ୍ରେମରେ ପଡିଯିବ !...

[୨]

ଏଇ ନାହିଁ ନାହିଁ ର ଅଭାବରେ ,
ମୋ' ମୁହଁର ଏଯେଉଁ ସବୁବେଳିଆ
' ଧାରେ ହସ 'ର
ରହସ୍ୟକୁ , ଥରୁଟିଏ ଖୋଜିଦେଖ -

ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲି ..
ତୁମେ ପ୍ରେମରେ ପଡିଯିବ !

ନିଶ୍ଚେ  ତୁମେ , 
ମୋ' ପ୍ରେମରେ ପଡିଯିବ !

( ଅପେକ୍ଷାରେ ୧୪ ଫେବୃଆରୀ କୁ )

- ଅମିୟ ❀❀❀

✿ ହସକୁରୀ ଝିଅ ✿

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..