Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ମାଆ ପରି କିଏ ହବ
ମାଆ ପରି କିଏ ହବ
★★★★★

© Sadananda Sahoo

Inspirational

1 Minutes   1.3K    4


Content Ranking

ମାଆ ର ମମତା ସରଗ ମୁକୁତା

କହେ ସରାଗରେ କଥା ;

ମାଆ ବୁଝେ ଆଶା ମାଆ ବୁଝେ ଭାଷା

ହୃଦୟ ରେ ଥିବା ବ୍ୟଥା !!

ଦୁଃଖିନୀ ଜନନୀ ଧର୍ମବିଳାସିନୀ

ଶୁଭ ମନାସଇ କେତେ ;

ବାର ମାସେ ତେର ପରବ ପାଳଇ

ଉପବାସେ ଦିନ ବିତେ !!!

ଅମୃତ ଦାୟୀନି ସଂସାର ର ରାଣୀ

ସୃଷ୍ଟି କୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖେ ;

ଭାବବିନୋଦିନୀ ଜନର ଜନନୀ

ଦୁଃଖ ସୁଖ ସ୍ୱାଦ ଚାଖେ !

ମମତା ସରଗ ପରବ

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..