Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ
ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ
★★★★★

© KUMUDA CHANDRA DALEI

Inspirational

1 Minutes   6.5K    6


Content Ranking

ଜୀବନଟା ଏକ ପ୍ରଷ୍ପୁଟିତ ଫୁଲ

ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ତାର ସୁଗନ୍ଧ

ସେହି ସୁଗନ୍ଧଟି ଆମୋଦିତ କରେ

ବହେ ଯଦି ମନ୍ଦ ମନ୍ଦ...

ରକ୍ତ ମାଂସ ଧାରୀ ମଣିଷ ଦେହଟା

କିବା ଅଟେ ପ୍ରୟୋଜନ

ୟଦି ସେ ମଣିଷ ପାଖରେ ନଥିବ

ମଣିଷ ପଣିଆ ଜ୍ଞାନ...

ଜନ ଦରବାର କଷଟି ପଥର

ମଣିଷ ଜୀବନ ପାଇଁ

ସେ ପଥର ଦେହେ ଘସି ମାଜି ହେଲେ

ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଫୁଟି ଉଠଇ

ଦୁନିଆ ହାଟରେ ଭରି ରହି ଅଛି

ସୁଖ, ଦୁଃଖ ରାଗ ରୋଶ

କୁଲାଟିଏ ପରି ପାଛୁଡଇ ଯିଏ

ସେହି ଅଟେ ସୁପୁରୁଷ...

ସମୟର ପ୍ରତି କ୍ଷଣ ପ୍ରତିକ୍ଷଣ

କଲେ ସତ୍ ଉପଯୋଗ

ଜ୍ଞାନ, ମାନ, ଧନ ଆଦର ସମ୍ମାନ

ହୁଅଇ ତାହାକୁ ଯୋଗ...

ଜନମ, ମରଣ ଦୁଇଗୋଟି ସତ୍ୟ

ଅବଧି ଜୀବନ ଖେଳ

ଗୋଟିଏ ଜନନୀ ଆନ ଜନ୍ମଭୂମି

ଅନ୍ତିମ ଜନନୀ କୋଳ

ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଫୁଲ ଦୁଃଖ

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..