Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ଲେଖିବିନି କବିତା
ଲେଖିବିନି କବିତା
★★★★★

© Pramod Pradhan

Others

1 Minutes   6.4K    3


Content Ranking

ଲେଖିବିନି କବିତା

 

ପ୍ରମୋଦ ପ୍ରଧାନ

 

ଲେଖିବିନି କବିତା

ମୁଁ ଆଉ...

ଲେଖିଲେ କ’ଣ ଯେ ଲେଖିବି ?

ଜୀବନକୁ ସଂଜ୍ଞାରେ ବିନ୍ୟାସ କରିବି ?

ନା, ପ୍ରେମକୁ ବିରହ ପାଇଁ ସତ୍ୟାନାଶ କହିବି ?

ଯାହା ବି ଗାରେଇବି

ଖାଲି ଶବ୍ଦ ଭିତରେ, ଭାବ ଭିତରେ

ନିଜକୁ ହରେଇବି ।

 

ପ୍ରେମକୁ ଲେଖିଲେ କହିବ

କେତେ ବଡ଼ ପ୍ରେମିକଟାରେ !

ଖାଲି ବିରହରେ ପ୍ରେମକୁ ଝରଉଛି ।

ଜୀବନ କଥା ଲେଖିଲେ କହିବ...

ବ୍ୟର୍ଥ ଜୀବନର ଶେଷ ବେଳ

ଆସିଗଲା ବୋଧେ

କେତେ କାଗଜ-କଲମ ସରଉଛି !

 

କାଗଜ-କଲମରେ ଶବ୍ଦକୁ

ହରେଇ ହରେଇ ହାରିଗଲି

ଭିତରେ ଭିତରେ ଲେଖିବାର ଇଚ୍ଛାକୁ ମାରିଦେଲି

ଆଉ କ’ଣ ବାକି ରହିଲା ଯେ ବୁଝେଇବାକୁ ?

ମୋ ପାଇଁ ବରଂ ଭଲ...

ଏବେ ନିଜକୁ ନିଜେ କବିତାଠୁ ଦୂରେଇବି

ନହେଲେ କବିତାକୁ ହରେଇବି ।

 

ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କଲୋନୀ, କଟକ

ଫୋନ : ୯୪୩୭୧୮୨୭୮୫

*****

ଲେଖିବିନି କବିତା

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..