Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ବର୍ଷା ଆଉ ତୁମେ
ବର୍ଷା ଆଉ ତୁମେ
★★★★★

© Prasant Kumar Nath

Tragedy Romance

1 Minutes   1.2K    5


Content Ranking

ବର୍ଷା ଆଉ ତୁମେ
ବରଷା ବର୍ଷିଲା ମେଘ ଆକାଶରେ
ମନ ଆକାଶରେ ତୁମେ
ଦେହ ଭିଜିଗଲା ଶ୍ରାବଣ ମେଘରେ
ମନ ଭିଜିଗଲା ପ୍ରେମେ ।
ମେଘ ଆକାଶଟା ସୁନ୍ଦର ଦିଶିଲା
ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ସାତ ରଙ୍ଗେ
ମନଟା ସୁନ୍ଦର, ଲାଗିଗଲା ଯେବେ
ପ୍ରୀତି ସ୍ପର୍ଶ ସାରା ଅଙ୍ଗେ ।
ବରଷା ଆଣିଲା ମେଘର ମହଲର
ଶୀତଳ ସଲ୍ଲୀଲ ବାସ
ପ୍ରେମ ଭରିଦେଲା ଉଦାସ ଓଠରେ
ମଖମଲି ମଧୁ ହସ ।
ଗଛଲତା ସବୁ ହୋଇଲେ ବିଭୋର
ବରଷାର ଛୁଆଁ ପାଇଁ
ତୁମ ପ୍ରୀତି ଛୁଆଁ ଲାଗିଗଲା ଯେବେ
ମନ ଗଲା ଓଦା ହୋଇ
ଭରା ଭରା ଦିଶେ ନଈ ନାଳ ସବୁ
ବରଷା ଆସିଲା ପରେ

ମନ ଭରିଗଲା ରହିଗଲେ ଯେବେ

ତୁମେ ମୋର ହୃଦୟରେ

ବର୍ଷା ପ୍ରୀତି ମନ

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..