Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ସ୍ବପ୍ନ ୩
ସ୍ବପ୍ନ ୩
★★★★★

© Ajaya Mahala

Inspirational

1 Minutes   1.1K    5


Content Ranking


ନିରଳସ ଚାଲି ହସ ଖିଲି ଖିଲି

ଅନନ୍ତ ମୂର୍ଛନା ଅମର୍ତ୍ତ୍ୟ ସ୍ବର

ପାଦ ରଖି ଚାଲେ ଧୀରେ ଗାଲିଚାରେ

ଆପେ ଖୋଲିଯାଏ ସବୁ ଦୁଆର

ସୁନେଲି ସେ ପ୍ରଜାପତି ନର୍ତ୍ତକୀ

ଛୁଇଁବାକୁ ଗଲେ ଯାଏ ଚମକି ||


ବିତେ ନାହିଁ କ୍ଷଣ କରେ ଆଗମନ

ଦେଖୁଥାଏ ମତେ ବୁଲି ବୁଲିକି

ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁର ଘୂର୍ଣିମ ପଥେ

ରଂଗୀନ୍ କୁହୁଡି ପହଁରି ବୁଲେ ||


ଖସଡା ସେ ପଥେ ଅନୁସରେ ସ୍ବପ୍ନ

ଖସଡା ପଣତ ଧରି ମୁଁ ଚାଲେ

ବର୍ଣିଳ ମାୟାଜାଲର ଫାସରେ

ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସବୁ ହେଉଛି ଛନ୍ଦି

ସ୍ପର୍ଶର ଭିଡ ସ୍ନାୟୁ ସ୍ନାୟୁ ମୋର

ସୌନ୍ଦର୍ୟରେ ଆଖି ହୁଏ ମୋ ଖୁନ୍ଦି ||

ସୌନ୍ଦର୍ୟ ସ୍ବପ୍ନ କୁହୁଡି

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..