Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ନଈର ଲୁହ, ଲୁହର ନଈ
ନଈର ଲୁହ, ଲୁହର ନଈ
★★★★★

© Bidyutprabha Gantayat

Others

1 Minutes   6.8K    5


Content Ranking

ଏଇଠି ଯେ କେବେ

ନଈଟିଏ ଥିଲା..

ନିରେଖି ଦେଖିଲେ ଦିଶିଯାଏ

ଆଖିରୁ ଗଡ଼ି ଆସି

ଗାଲରେ ଗାର ଟାଣୁଥିବା

ଲୁହ ଧାରଟିଏ

ଯିଏ ଦେଖିଥାଏ ।

ଜୀର୍ଣ୍ଣ ପଥର ଓ

ସାବ୍ଜା ବିହୀନ ଉପତ୍ୟକା

ଅନ୍ତର ଉଝାଳି

ଡାକିହାକି କହୁଥାଏ

ପୂର୍ବ ସ୍ମୃତି କଥା।

ଝରେ ଲୁହ, ବହେ ନଈ

ଲୁହର ନଈ ଓ ନଈର ଲୁହ

ନିୟତି ଏକ ଓ ଅଭିନ୍ନ

ନିରୋଳା ହୃଦୟର

ନିଷ୍ପନ୍ଦ କ୍ରନ୍ଦନ।

ଶୁଖିଲା ନଈରେ

ବେଦନାର ଦୃଶ୍ୟମାନ ଇତିହାସ

ଆଖିର ଲୁହରେ

ଅନ୍ତରର ଅଭିଲେଖ

ଦହନର ପରିଭାଷା

ପ୍ରାଣର ସନ୍ତକ।

***

ଡ଼.ବିଦ୍ୟୁତପ୍ରଭା ଗନ୍ତାୟତ

ନଈଟିଏ ଗଡ଼ି ଦିଶିଯାଏ

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..