Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ସତ୍ୟମ୍ ଶରଣମ୍ ଗଚ୍ଛାମି
ସତ୍ୟମ୍ ଶରଣମ୍ ଗଚ୍ଛାମି
★★★★★

© Hrushikesh Satpathy

Inspirational

1 Minutes   13.5K    4


Content Ranking

ଅନ୍ତର୍ଦାହ...

    ଜନ୍ମ ଓ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ,
        ହସ ଓ ଲୁହକୁ ନେଇ,
            ଓଠ ଓ ଆଖି ଭିତରେ,
                ସତ ଓ ମିଛ ମଝିରେ।

ଅନ୍ତର୍ଦ୍ବନ୍ଦ୍ବ...

    ଆରମ୍ଭ ଓ ଶେଷକୁ ନେଇ,
        ବାସ୍ତବ ଓ ଅବାସ୍ତବକୁ ନେଇ,
            ପ୍ରକୃତି ଓ ମଣିଷକୁ ନେଇ,
                ମନ ଓ ବିବେକକୁ ନେଇ

ଅନ୍ତର୍ଘାତ...

    ପ୍ରୀତି ଓ ପ୍ରତାରଣା ମଝିରେ,
        ନ୍ୟାୟ ଓ ଅନ୍ୟାୟ ଭିତରେ,
            ଧର୍ମ ଓ ଅଧର୍ମକୁ ନେଇ,
                ପାପ ଓ ପୁଣ୍ୟ ଭିତରେ।
 ପରିଶେଷରେ...
    ପରିଣାମ...... 
       ଭାଜ୍ୟ ଓ ଭାଜକକୁ ନେଇ
           ଭାଗଫଳ, ସେଇ ବୁଦ୍ଧ ସ୍ତୁତି,
           ସତ୍ୟମ୍ ଶରଣମ୍ ଗଚ୍ଛାମି  ।

ହସ ବାସ୍ତବ ପ୍ରକୃତି

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..