Quotes New

Audio

Forum

Read

Contests


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ଲାଲ୍ ଛକି
ଲାଲ୍ ଛକି
★★★★★

© Shaktiprada Mohapatra

Inspirational

1 Minutes   6.6K    3


Content Ranking

ସମ୍ପର୍କ !

 ସମ୍ପର୍କର  ନଈ ଵୋହିଯାଏ

ସର୍ପିିିଳ ଗତି ନେଇ ।

ସମ୍ପର୍କର ସମ୍ପର୍କ କେଉଁଠି

ଆଦ୍ର ତ କେଉଁଠି ଶୁୁଷ୍କ ।

 ଜୀବନ !

 ଜୀବନ ଵି ସର୍ପିିିଳ 

ଜୀବନ ସୁନ୍ଦର ଲୁଚକାଳି ଖେଳେ

  ଲାଲ୍ ଛକିର ଅନ୍ତ ରାଳେ !

  ସମ୍ପର୍କ ଆଉ  ଜୀବନ-

ଯେ କେଵଳ ଲାଲ୍ ଛକି କାଳେ କାଳେ।

ନୁୁହେଁ ଆଦ୍ର ନୁହେଁ ଶୁଷ୍କ - 

 ସବୁବେଳେ  ସ ଵୁୁ ଵେ ଳେ 

ସର୍ପିିିଳ ସମ୍ପର୍କ ଲାଲ୍ ଛକି

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post

Some text some message..