Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ଲୋଡାନାହିଁସୁଖ ମୋର
ଲୋଡାନାହିଁସୁଖ ମୋର
★★★★★

© Pranati Mahapatra

Abstract Others

1 Minutes   6.6K    4


Content Ranking

ମୋ ଦୁଃଖଠୁ ତୋରଦୁଃଖ ବଳିପଡେ

ମୋ,କହିବାକୁ ନାହିଁ ଜୁ,

ତୁହିତ ମୋହର ହୃଦୟ ବାନ୍ଧବ

ଜୀବନ ବାନ୍ଧବୀ ମୁଁ।

ଆଶା ନିରାଶାର ମରୁଭୂମି ମଧ୍ୟେ

ଚାଲିଛି ମୁଁ ଏକା ଏକା,

ହୃଦୟ ବେଦନା ବଖାଣେ ନି କେବେ

ଭାବେ, ସୁଖେ ଥାଉ ମୋର ସଖା।

କେମିତି କରିବି ତୋ ଆଗେ ପ୍ରଣତି

ପ୍ରାଣ ଶଙ୍କିଯାଏ ମୋର,

ତୋ କଥା ଭାବିଲା ବେଳକୁ ନୟନୁ

ବହେ ଲୋତକର ଧାର ।

ତୁ ବି ଦୁଃଖରେ ମୁଁ ବି ଦୁଃଖରେ

ଦୁଃଖ ଚିର ସହଚର,

ଦୁଃଖର ଜୁଇରେ ନିତି ଯେ ଜଳଇ

ମରଣକୁ କିଆଁ ଡ଼ର?

ଦୁଃଖେ ଅଛିବୋଲି ତୋ ଭାବନା ଆସେ

ମନକୁ ନିଇତି ଚାଲି,

ସୁଖେ ଥିଲେ ମାୟା ବନ୍ଧନରେ ପଡି

ତୋତେ ଯାଆନ୍ତିରେ ଭୁଲି।

ଦୁଃଖରେ ରହିବି ଦୁଃଖରେ ମରିବି

ହେଲେ, ବନ୍ଧୁ ହୋଇ ଥା ମୋର,

ତୁହି ସଖା, ବନ୍ଧୁ ତୁ ମୋ ସୁଖସିନ୍ଧୁ

ଲୋଡାନାହିଁ ସୁଖ ମୋର।

ତୁ ଯେ ଦୀନବନ୍ଧୁ ମୋର।

ବାନ୍ଧବ ପ୍ରଣତି ବନ୍ଧନ

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..