Quotes New

Audio

Forum

Read

Contests


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ଜାଣିଛି ମାଆ ଲୋ
ଜାଣିଛି ମାଆ ଲୋ
★★★★★

© Sasmita Acharya

Others

1 Minutes   7.0K    8


Content Ranking

ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖେ ମାଆ

ଯାହା ମୁଁ ଦେଖେ ମାଆ

ସବୁଠି ପାଉଛି ତୋତେ

ବିପଦେ ଆପଦେ

ପଣତ ପାତିଲେ

ଫେରାଇବୁ ନାହିଁ ମୋତେ....||

ତୋ ଦୁଆର ପରା

ବିଶ୍ବାସର ଘର

ଜାଣିଛି ମାଆ ଲୋ ମୁହିଁ

ଲୋଡା ନାହିଁ ମୋର

ଧନ କି ସଂପଦ

ମୋ ବିଶ୍ବାସ ଭାଂଗିବୁ ନାହିଁ ||

ମାଆ ଲୋ

ମାଆଆ ଲୋ

ମାଆଆଆ ଲୋ

ତୋ ଠାରୁ କେବେ

ଦୂର ମୁଁ ନୁହଁଇ

ଏ କଥା ତୁ ଜାଣୁ ପରା

ତୋ ବିନା କେହି

ଦେବେ ନାହିଁ ମୋତେ

ଏ ସଂସାରେ ଆଉ ସାହାରା

ଏ ସଂସାରେ ଆଉ ସାହାରା....||

ମାଆ ବିଶ୍ବାସ ସାହାରା

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post

Some text some message..