Sasmita Acharya

Others


2  

Sasmita Acharya

Others


ଜାଣିଛି ମାଆ ଲୋ

ଜାଣିଛି ମାଆ ଲୋ

1 min 7K 1 min 7K

ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖେ ମାଆ

ଯାହା ମୁଁ ଦେଖେ ମାଆ

ସବୁଠି ପାଉଛି ତୋତେ

ବିପଦେ ଆପଦେ

ପଣତ ପାତିଲେ

ଫେରାଇବୁ ନାହିଁ ମୋତେ....||

ତୋ ଦୁଆର ପରା

ବିଶ୍ବାସର ଘର

ଜାଣିଛି ମାଆ ଲୋ ମୁହିଁ

ଲୋଡା ନାହିଁ ମୋର

ଧନ କି ସଂପଦ

ମୋ ବିଶ୍ବାସ ଭାଂଗିବୁ ନାହିଁ ||

ମାଆ ଲୋ

ମାଆଆ ଲୋ

ମାଆଆଆ ଲୋ

ତୋ ଠାରୁ କେବେ

ଦୂର ମୁଁ ନୁହଁଇ

ଏ କଥା ତୁ ଜାଣୁ ପରା

ତୋ ବିନା କେହି

ଦେବେ ନାହିଁ ମୋତେ

ଏ ସଂସାରେ ଆଉ ସାହାରା

ଏ ସଂସାରେ ଆଉ ସାହାରା....||


Rate this content
Originality
Flow
Language
Cover Design