Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ଆଜି ସଞ୍ଜରେ
ଆଜି ସଞ୍ଜରେ
★★★★★

© Neelima Nivedita Behera

Others

1 Minutes   6.7K    1


Content Ranking

ଆଜି ସଞ୍ଜରେ

ମୁଁ ଥିଲି

ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ,

ଫୁଲମାନେ ହସୁଥିଲେ

ମୋ ଓଠରେ

କିଛି ପ୍ରେମରେ

ଆଉ କିଛି ଛଳନାରେ ।

ଆଜି ସଞ୍ଜରେ

ମୁଁ ଥିଲି

ସବୁଜିମା ବାହୁରେ,

ତାରାମାନେ ଲୁଚିଥିଲେ

ମୋ ଲାଜରେ

କେହି ଜହ୍ନ ଆଢୁଆଳରେ

ଆଉ କେହି

ଚଷମା ତଳ ଆଖିରେ ।

ଆଜି ସଞ୍ଜରେ ,,,

ସଞ୍ଜ ଲାଜ ମନ୍ଦିର

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..