Quotes New

Audio

Forum

Read

Contests


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ପ୍ରତ୍ୟଭିଜ୍ଞା
ପ୍ରତ୍ୟଭିଜ୍ଞା
★★★★★

© Prasanta Bhunya

Inspirational

1 Minutes   6.6K    6


Content Ranking

 ପଛକୁ ବୁଲି ଅନେଇଲେ ଲମ୍ବି ଯାଆନ୍ତି

ଏଇଠୁଁ ଏନ୍ତୁଡ଼ି ଘର ଯାଏଁ; ସ୍ମୃତି ସବୁ;

ଠାଁ କୁ ଠାଁ ମୋ ଦେହରେ ଚିହ୍ନ ତା’ର ସବୁ

ବାରି ହୋଇପଡ଼େ, ଏ ଉତୁରା ଯୌବନରେ;

କେତେ କଥା ଦୁଃଖସୁଖ ସବୁ ଅପାଶୋରା

ଅନଡ଼ୁହୀ ପରାୟେ ପୁନଶ୍ଚ ପାକୁଳେଇ ଯାଏ;

ସ୍ମୃତି କେବେ କଥା ହୁଏ, କବିତା ଆଉ କେବେ

ମୋତେ ବାଲୁରା କରେ ଆଉ ବାତୁଳ କେବେ;

ଏତେଘାନ୍ତି ଶାସନ ତା’ର ମୋ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ

ସରି ଯାଉଥିବା ଜୀବନ ସଳିତା ସହିତ

ସେ ବି ଜଳେ ଧୁ ଧୁ ହୋଇ, ଅବାଧରେ...!

- ପ୍ରଭୂ

ସ୍ମୃତି ଶାସନ ଦୁଃଖସୁଖ

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post

Some text some message..