Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ମୁଠାଏ ସାହସ
ମୁଠାଏ ସାହସ
★★★★★

© Neelima Nivedita Behera

Inspirational

1 Minutes   6.7K    6


Content Ranking

ମୁଠାଏ ସାହସ ବିନା...

ନା କାହାକୁ ପ୍ରେମ କରିହୁଏ ନା ଜିଇଁ ହୁଏ ଜୀବନ

ମାପିଚୁପି ଲାଭ-କ୍ଷତିର ହିସାବ କରି 

ନା ଓଦା କରିହୁଏ ମନ ନା କିଣିହୁଏ ଆଖି ସପନ ?

ମୁଠାଏ ସାହସ ବିନା...

ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ବୟସ ପିଠିରେ ଲୁଚିଯାଏ ଯୌବନ 

ଆକାଶରେ ତରା, ଆଶାର ଖରା ପରି 

ନା ଗଣିହୁଏ ଜହ୍ନ କିରଣ ନା ଛୁଇଁହୁଏ ନୀଳ ଗଗନ ?

ମୁଠାଏ ସାହସ ବିନା...

ନା ଘଟଣା ହୁଏ ଇତିହାସ ନା ବାନ୍ଧି ହୁଏ ବର୍ତ୍ତମାନ 

ସତମିଛ ପାପପୂଣ୍ୟର ହିସାବ କରି 

ନା ରୋକିହୁଏ ଅଭିମାନ ନା ଆତଯାତ ହୁଏ ପବନ ?

ମୁଠାଏ ସାହସ ବିନା...

ଅନ୍ଧାରର ଛାତି ଚିରି ଆସି ପାରେନା ବି, ଦିନ...

#Neelima Nivedita

ସାହସ ଇତିହାସ ଆକାଶ ତରା

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..