Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
     ❇❇❇ ହାଲକା କଥା ❇❇❇
❇❇❇ ହାଲକା କଥା ❇❇❇
★★★★★

© Amiya Bej

Others

1 Minutes   993    4


Content Ranking

  ❇❇❇ ହାଲକା କଥା ❇❇❇

ଛାତିରେ ହାତ଼ ରଖି କୁହ
ପୁରୁଷ ପ୍ରବର ,
ସକାଳୁ ଗାଧୁଆ ବେଳେ ,
ମାତ୍ର ବାଲତିଏ ଗରମ ପାଣିର -
ସେ ଯେଉଁ ସୁଖ,
ତା' ଆଗେ ସରି ହେବ କି'
ସାରା ରାତି ପ୍ରିୟାର -
କଅଁଳ ପରଶ ???
କ୍ଷମା ଦେବେ ପ୍ରିୟା ଗଣ,
ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ,
କହୁ କହୁ କହିଦେଲି 
ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ।।
                  ❇❇❇

( ଯା' ଘରେ ପ୍ରଚୁର ଗରମ ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା , ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୁହଁ )
✿ ଅମିୟ ✿

❇❇❇ ହାଲକା କଥା ❇❇❇

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..