Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ଚିତ୍ତ ଚୋରି
ଚିତ୍ତ ଚୋରି
★★★★★

© Prasanna Kumar Madala

Romance

1 Minutes   1.0K    2


Content Ranking

କାମିନୀ ବଗୁଲୀ     ତାଙ୍କ ଗାଆଁ ବୁଲି

     ନଦୀ ହିଡେ ଡେଣା ଝାଡଇ

ଭାମିନୀ ଆଗରେ     ବଗ କି ରାଗରେ

     ଲଦି ହୋଇ ଚଞ୍ଚୁ ବାଢଇ ।

ସେହି ଗାଆଁ ଗାଈ     ବାର ମାସ ଧାଇଁ

     ଘାସ ଚରେ ଆମ ଗାଆଁରେ

କେହିଜଣେ ଗୋରୀ  କରେ ଚିତ୍ତ ଚୋରି

     ଝାସ ଦେଇ ପ୍ରୀତି ନାଆଁରେ ।

ନଦୀ ଗାଆଁ ପ୍ରୀତି

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..