Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ଗେହ୍ଲେଇ ଫଗୁଣ
ଗେହ୍ଲେଇ ଫଗୁଣ
★★★★★

© Hrushikesh Satpathy

Others

1 Minutes   6.9K    5


Content Ranking

ଗେହ୍ଲେଇ ଫଗୁଣ ହଳଦୀ ଦେହରେ

କିମିଆ ଖରାର ପଣତ ମେଲି।

ଧିରେ ଧିରେ ଆସେ ସୁୁୁନା ଅଗଣାରେେ

ଆମ୍ବ ବଉଳର ମିତକୁ ନେଇ।

ଶୀତୁଆ ପଵନ ଧିରେ ଧିରେ ଯାଏ

ଫଗୁଣ ଓଢ଼ଣିି ରଙ୍ଗକୁୁୁ ଦେଖି।

ସୋରିଷଫୁଲର ଚେନାଏ ହସରେ

ମହକାଇ ଦିଏ ସରଗ ଶଶୀ।

କୋଇଲିର କୁୁୁହୁ,ମଧୁପର ମହୁ

ଫିକା ପଡ଼ି ଗଲା ଫଗୁଣ ଆଗେ।

ତୁମେ ତ ଆସୁୁୁଛ ସପନ କୁମାରୀ

ତୁମ ଇସାରାରେ ଦୁନିଆରଙ୍ଗେ।

ଫଗୁଣ ଲୋ ତୋର କି ଗୀତ ଗାଇବି

ବରଷକେ ଥରେ ଆସୁଛୁ ସଖିି।

ଆସୁୁୁନୁ ବରଷେ ଚାରି ଛ' ଥର

ଈର୍ଷା କରିବ ଶ୍ରାବଣୀ ଦେଖି।

ଫଗୁଣ ସୋରିଷଫୁଲ ଶ୍ରାବଣୀ

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..