Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ସମ୍ପର୍କ
ସମ୍ପର୍କ
★★★★★

© Hrushikesh Satpathy

Inspirational Abstract

1 Minutes   6.6K    2


Content Ranking

ସମ୍ପର୍କ !

କଳିଠୁ କୋମଳ,ନାରୀ ଆଉ ତୂଳୀଠୁ ନରମ ।

ଅଳପ ଝଡ଼ରେ ଝଡିଯାଏ।

କିିିଛିଟା ବତାସ ଭାଙ୍ଗିଦିଏ।

ସମ୍ପର୍କ !

ଚଢେଇର ଡେଣା ଠାରୁ ଆହୁୁୁରି ପ୍ରଶସ୍ତ।

ସବୁବେଳେ ଉଡ଼ିବାକୁ ଚାହେଁ।

ମୁୁୁକ୍ତିକାମୀ,ସ୍ବାଧିନତା ଚାହେଁ।

ସମ୍ପର୍କ !

ଭାରୀ ସ୍ବାଭିିମାନୀ,

ଗଙ୍ଗଶିଉଳିର ମାନ,

ଅଳପରେ ଝରିଯାଏ।

ମୌଳିଯାଏ ତା ପାଖୁୁୁଡା,

ରଙ୍ଗ ଫିକା ପଡ଼ିଯାଏ।

ତଥାପି,

ସମ୍ପର୍କ ସୁନ୍ଦର !

ସମ୍ପର୍କ ବିନା ନାହିଁ ଯେ ସଂସାର ।

ସମ୍ପର୍କ ତୁଳୀ ନରମ ସଂସାର

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..