Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ଜୀବନ
ଜୀବନ
★★★★★

© Shaktiprada Mohapatra

Inspirational Others

1 Minutes   6.8K    5


Content Ranking

ଜୀବନ ଜୀଇଁବାରେ ନୁହେଁ,

ବାଣ୍ଟିବାରେ ଅଛି।

ଜିତିବାରେ ନାହିଁ,

ହାରିବାରେ ଅଛି ।

ଦୁଃଖ କରିବାକୁ ନୁହେଁ,

ଦୁଃଖ ସହିବାରେ ।

ସୁଖ ପାଇବାରେ ନୁହେଁ,

ସୁଖ ଦେବାରେ ଅଛି।

ଭୋଗ ପାଇଁ ନୁହେଁ,

ଭାବ ପାଇଁ ଅଛି।

ଜୀବନ...

ପଥର ପଥିକ ପାଇଁ ନୁହେଁ,

ପଥଟିଏ ହବାରେ ଅଛି ।

ବିଶ୍ଵାସ କରିବା ନୁହେଁ,

ବିଶ୍ଵାସୀଟିଏ ହବାରେ ଅଛି।

ଜୀବନ...

କେବଳ ଜନ୍ମରେ ନୁହେଁ,

ମୃତ୍ୟୁରେ ବି ଅଛି।

* * * *

ଜୀବନ ଦୁଃଖ ପଥିକ

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..