Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ପିଲାଦିନର ଖରା ଦିନ
ପିଲାଦିନର ଖରା ଦିନ
★★★★★

© Sukanta Mohapatra

Others

1 Minutes   6.8K    2


Content Ranking

ପିଲାଦିନର ଖରା ଦିନ   

ମଜା ବି କିଛି ଅଲଗା ଥିଲା....

ଖାରବେଳ ର ଆମ୍ବଚୋରୀ

ଆଉ ଆମ୍ବ ଭାଗପାଇଁ ଲଢାଇ

ମଜା ବି କିଛି ଅଲଗା ଥିଲା....

ବହି ଭିତରେ ଗପ ବହି ଲୁଚାଇବା

ଖରାବେଳେ ବୁଲି ଗାଲି ଖାଇବା

ମଜା ବି କିଛି ଅଲଗା ଥିଲା...

ଘରେ ପାଣି ଢାଳି ପାଣିରେ ଶୋଇବା

ବୋଉର ପିଠିରେ ଘିମିରୀ ପାଉଡର ବୋଲିବା

ମଜା ବି କିଛି ଅଲଗା ଥିଲା...

ରାତିରେ ବାହାରେ ଖଟିଆରେ ଶୋଇବା

ଆଉ ଶୋଇ ଶୋଇ ଆକାଶକୁ ଦେଖିବା

ମଜା ବି କିଛି ଅଲଗା ଥିଲା....

ସେ ଆଇସ୍ କ୍ରିମ୍ ପାଇଁ ଅଳି

ଆଉ ନିଷ୍କପଟ ବଦମାସୀ ପାଇଁ ଗାଳିର

ମଜା ବି କିଛି ଅଲଗା ଥିଲା.......

ସୁକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର...୨୦୧୬

କବିତା ଖରାଦିନ ପିଲାଦିନ ସ୍ମୃତି

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..