Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ସଂଳାପ-୫୬:
ସଂଳାପ-୫୬:
★★★★★

© Ram Prasad Bisoi

Others

1 Minutes   113    6


Content Ranking

ସଂଳାପ-୫୬:
#ଅଂଶ-ସାରାଂଶ***
 
ବନ୍ୟା ପରର ଚିର ଅବହେଳିତ 
ମାଟି,
ଚାରିଆଡେ ପଙ୍କ,କାଦୁଅ, ବାଲି,
କଣ୍ଟକିତ ଗୁଳ୍ମ,
ବିଛା,
ସାପଙ୍କ ଚର ଭୂମି,
ଆସିଲ ପୁଣି 
ତୁମେ,
ଅନେକ ବର୍ଷ ପରେ
ଶ୍ରାବଣ,
ଭୟ ମିଶ୍ରିତ ଆଶା ସହ
ବନ୍ୟା ,
ଧୋଇ ନେଇଗଲା 
ସବୁ ବାଲି ବକ୍ଷରୁ
ତୁମ ସହ
ଦେଖ 
ତୁମେ ଯିବା ପରେ
ଲତା ଓ ଘାସ ଫୁଲ
ଦୁହେଁ ହସୁଛନ୍ତି
ବୋଧେ
ବିପନ୍ନତା,ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ,
ଉତ୍ପାତ ,
ପୁନଃସବୁଜିମା ,
ପୁନଃ ସ୍ୱାଭାବିକ ଜୀବନ
ପୃକୃତିର 
ଅଂଶ-ସାରାଂଶ--------!
 
©®କାଶ୍ୟପ,ରାୟଗଡା ।

ସଂଳାପ-୫୬:

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..